EKSENEL BASINÇ KUVVETİ ETKİSİNDEKİ KOLON TABAN PLAKALARININ TASARIMI
Etki Eden Eksenel Kuvvet Büyüklüğü:
Basınç Kuvveti (Pu): N.
Taban Plakası Ölçüleri
Plaka Eni (N): mm.
Plaka Derinliği (B): mm.
Plaka Kalınlığı (t): mm.
Beton Kaide Ölçüleri
Kaide Eni (Nb): mm.
Kaide Derinliği (Bb): mm.
Profil Ölçüleri
Profil Eni (d): mm.
Profil Derinliği (bf): mm.
Ankraj Ölçüleri
Ankraj Çapı (da):
Ankraj Uzunluğu (ha): mm.
Ankraj Delik Çapı (dd): mm.
Malzeme Dayanımları
Beton Basınç Dayanımı (fck): Mpa
Plaka Akma Dayanımı (Fy) Mpa
Ankraj Çekme Dayanımı Fu Mpa
Delik Konum Bilgileri
x1 mesafesi: mm
y1 mesafesi: mm
x2 mesafesi: mm
y2 mesafesi mm


HESAP RAPORU


Taban Plaka Alanı(A1)'nın Hesaplanması:
Mevcut Taban Plakası Alanı (A1)= N x B = mm2


Beton Kaidenin Alanı(A2)'nın Hesaplanması ve Kullanılacak Olan Alanın Tespiti:
Mevcut Beton Kaidenin Alanı(A2)= Nb x Bb = mm2
Beton Kaide Alanının Plaka Alanına Oranı (A2 / A1) =
Geometrik Düzenleme Öncesi A1 ve A2 Durumu:
A2 / A1 Oranının Oluşturduğu Duruma Karşılık A1'e Geometrik Olarak Benzer A2 Alanı= mm2
Geometrik Düzeltmeden Sonraki A2/A1 Oranı=
Geometrik Düzeltmeden Sonraki A1 ve A2'nin Durumu=
Nihai A2 Alanı= mm2


Gerekli Taban Plakası(A1-Gerekli) Alanının Hesaplanması Ve Mevcut Taban Plakası Alanı (A1) İle Karşılaştırılması:
A1 ve A2'nin Durumuna Göre, Gerekli Taban Plakası Alanının (A1-Gerekli) Hesabı İçin Kullanılacak Formül (ø = 0.65):
Gerekli Taban Plakası Alanı (A1-Gerekli) = mm2
A1 > (A1-Gerekli) Şartının Sağlanıp Sağlanmadığı=:


Betonun Taşıyabileceği Maksimum Eksenel Basınç Kuvvetinin (ø.Pr) Hesaplanması ve Pu İle Karşılaştırılması:
Betonun Taşıyabileceği Maksimum Tasarım Eksenel Basınç Kuvvetinin (ø.Pr) Formülü (ø = 0.65): (ø.Pr) =(ø)*(0.85)*(fck)*(A1)*[√(A2/A1)]
Betonun Taşıyabileceği Maksimum Tasarım Eksenel Basınç Kuvvetinin (ø.Pr)= N.
Pu < (ø.Pr) Şartının Sağlanıp Sağlanmadığı=:


Plak Üzerindeki Eğilme Çizgilerinin, Konsol Boylarının ve Gereken Minimum Plaka Kalınlığının Belirlenmesi:
mm
mm
Hesapta kullanılacak λ:
mm
mm
mm
Mevcut Plaka Kalınlığı (t): mm
t > tmin koşulunun sağlanıp sağlanmadığı:


Ankraj Çubuklarının Çapının, Etkin Gömme Derinliğinin ve Çekme Dayanımının Uygunluğunun Kontrolü:
2018 ÇYHT Md13.8 (5P): “çekme etkisinde olmayan ankraj elemanları için, ankraj çubuğu çapı, d, 20 mm’den küçük ve etkin gömme derinliği, he, 300 mm’den az olmayacaktır”
Mevcut Ankraj Çapı (da)= mm.
Anrkraj Çubuk Çapı İçin (da >= 20 mm) Şartının Sağlanıp Sağlanmadığı:
Mevcut Ankraj Etkin Gömme Derinliği (he)= mm.
Anrkraj Çubuk Etkin Gömme Derinliği İçin (he >= 30 mm) Şartının Sağlanıp Sağlanmadığı:
2018 ÇYHT Md2.3: “Ankraj çubuklarının karakteristik çekme dayanımı 1000 N/mm2 değerini aşmayacaktır.”
Mevcut Ankraj Karakteristik Çekme Dayanımı(Fu)= Mpa
Anrkraj Çubuklarının Karakteristik Çekme Dayanımı İçin (Fu < 1000 N/mm2) Şartının Sağlanıp Sağlanmadığı:
2018 ÇYHT Md2.3: Ankraj uygulamaları sırasında, taban levhalarına açılan delikler ile ankraj çubukları arasında oluşabilecek yerleşim uyumsuzluklarının önlenebilmesi amacıyla, ankraj çubuğu çaplarına göre taban levhalarında açılması önerilen delik çapları, ankraj çubuğu çapları ile delik çapı arasında tam uyumu sağlayan ve levhadan oluşan pulların boyutları ile birlikte Tablo 13.12’de verilmektedir.
Mevcut Delik Çapı(dd)= mm
Mevcut Çap İçin Önerilen(Tablo 13.12) Delik Çapı(dd_onerilen)= mm
Mevcut Delik Çapı İle Önerilen Çapın Durumu:


Delik Konumlarının Uygunluğunun Kontrolü:
Ankraj çubuklarının beton kenar yüzeyine uzaklığı, ankraj çubuğu çapı, d’nin 6 katından az olmayacaktır. Olması gereken minimum uzaklık: mm.
x1 mesafesi: mm.
x1 mesafesinin şartı sağlayıp sağlamadığı:
y1 mesafesi: mm.
y1 mesafesinin şartı sağlayıp sağlamadığı:
Ankraj çubuklarının taban plkası kenarına olan uzaklığı, ankraj çubuğu çapı, d’nin 3 katından az olmamalıdır.(Tavsiye). Olması gereken minimum uzaklık: mm.
x2 mesafesi: mm.
x2 mesafesinin şartı sağlayıp sağlamadığı:
y2 mesafesi: mm.
y2 mesafesinin şartı sağlayıp sağlamadığı:


Diğer Uyarılar (Varsa):